Mª Núria Durall Rivas

Llic. Vet.

Llicenciada en Veterinària per la Universitat Complutense de Madrid l'any 1976.

Va treballar al Servei de Laboratori de l'Escorxador de Barcelona amb la realització d’anàlisis clíniques en col·laboració amb el Dr. Camacho el 1977.

El 1978 ingressa al Laboratori COAL d'Anàlisis Clíniques Veterinàries amb el Dr. Codina.

Fundadora del Laboratori d'Anàlisis Biològiques Anabiol el 1978.

Des de 1981 fins a l'actualitat és responsable del Laboratori d'Anàlisis Clíniques d'Ars Veterinària.

El 1989 realitza una estada a l’Ohio State University amb la Dra. Wellman.

Ha realitzat diverses ponències com a citòloga per a AVEPA (Associació Espanyola de Veterinaris Especialistes en Petits Animals) i AMVAC (Associació Madrilenya de Veterinaris d'Animals de Companyia). També ha exercit com a docent en programes de formació continuada per a AVEPA.

 

Facebook Slider
Facebook Slider

Facebook Slider