Cirurgia de Teixits Tous

Aquesta disciplina proporciona una resolució quirúrgica a les diferents patologies que afecten la pell, la musculatura adjacent i els òrgans interns tant abdominals com toràcics.

Segons la zona a intervenir es divideixen en:

Cirurgia digestiva: esòfag, estómac, intestí i fetge (cossos estranys, intussuscepcions, lobectomies hepàtiques, shunt portosistèmic....)

Cirurgia toràcica: pulmó, mediastí i pleura (lobectomies pulmonars, toracotomies exploratòries…)

Cirurgia cardíaca i vascular: pericardi, cor i vasos (pericardiectomies, CAP....)

Cirurgia endocrina: pàncrees, tiroides i adrenals (insulinomes, tiroidectomies, adrenalectomies…)

Cirurgia urinària: renal, urèter, bufeta i uretra. (nefrectomies, , cistotomies...)

Cirurgia cara i coll: paladar, orella, nas i laringe (síndrome del braquicèfal, maxilectomies transposició d’uretral, mandibulectomies, Zeep, ablació de bulla timpànica, resecció nasal, lateralització d’aritenoides…)

Cirurgia urogenital: ovaris, úter, testicle, pròstata, vagina (castracions, quists o abscessos prostàtics, cesàries...)

Cirurgia cutània i de les parets musculars (hèrnies diafragmàtiques, abdominals, perianals…)

Cirurgia oncològica

Aquestes cirurgies es porten a terme després d'una reevaluació exhaustiva de cada cas que inclou una visita prequirúrgica, una revisió preanestèsica, anàlisis i proves d'imatge complementàries (radiografia, ecografia, endoscòpia, RM) segons la necessitat de cada cas i pacient.

Les cirurgies rutinàries són d'àmbit ambulatori, el pacient ingressa al matí i a la tarda és donat d'alta. En cas de cirurgies més complexes o perquè el pacient així ho requereixi comptem amb el servei d’UCI per a la recuperació.

Algunes patologies tot i  necessitar tractament quirúrgic, necessiten la participació d'altres serveis amb els quals treballem en conjunt amb la finalitat d'obtenir els millors resultats.

Els nostres quiròfans estan equipats amb moderns equips d'anestèsia, monitors multiparamètrics de constants, bisturís mono i bipolars, làser i microscopi quirúrgic.

El servei de cirurgia s'ocupa dels pacients des de l'ingrés fins al moment de l'alta hospitalària, i aquests reben, per la nostra banda, una estreta monitorització anestèsica i cuidada atenció perioperatòria.

Normes de funcionament de Cirurgia

FacebookTwitterDiggDeliciousGoogle BookmarksLinkedinRSS FeedPinterest

Ars Veterinària i l'ensenyament

Ars Veterinaria y la enseñanza

Som un centre d'alt nivell científic on la docència, programes de residència o internat i estades per a veterinaris i estudiants en pràctiques també tenen el seu espai.

Formar-se a Ars Veterinària

És estudiant o veterinari?
Vol realitzar alguna estada o programa de residència/internat a Ars Veterinària?  

Facebook Slider
Facebook Slider

Facebook Slider